Vybavení na vodu, záchrana tonoucího, samozáchrana, první pomoc, práce s házečkou...

11.12.2011 20:00

... - tohle všechno se naučili malí i velcí účastníci na již čtyřech realizovaných akcích vodácké miniškoličky.
Na dvě akce se podařilo zabezpečit i profesionály z Vodní záchranné služby Českého červeného kříže, kteří všechny přítomné prakticky naučili, jak bezpečně vstupovat do neznámé vody, jak postupovat při záchraně tonoucího a přitom neohrozit sebe sama a další dovednosti. 
Na zatím poslední akci byla výuka věnována tomu, jak a kdy používat správně házečku. A protože se jedná hlavně o praktické dovednosti, probíhala formou nacvičování a prověřování nejrůznějších situací, s nimiž se lze na vodě setkat.
Vzhledem k tomu, že třetím kurzem jsme se dostali do třetiny naší školičky, rozhodli jsme získat od účastníků zpětnou vazbu formou dotazníků. Z nich jsme pak chtěli čerpat podněty pro případnou úpravu náplně dalších kurzů. Velice nás potěšila velmi pozitivní odezva. Vzhledem k tomu, že přibližně polovinu osazenstva kurzu tvoří děti, překvapilo nás i kladné hodnocení teoretické části programu.