Semafor

17.07.2012 20:00

Semaforová abeceda je signalizační technika, určená k vysílání na větší vzdálenosti. Je rychlejší než signalizace morseovkou, neboť každý znak je kódován pouze jednou polohou rukou. Proti Morseově abecedě je však přijímání semaforu obtížnější, protože znaky přijímáme zrcadlově - je náročnější je dekódovat (přeložit).
byly jednotlivé polohy rukou snáze rozlišitelné, semafor se vysílá pomocí dvou praporků (v každé ruce jeden). Na krátké vzdálenosti praporky nepotřebujeme. V noci lze použít tři baterky.

Semafor vznikl mezi námořníky, jako nástroj při dorozumívání mezi plavidly. Postup vysílání semaforem
1. Začátek vysílání se obvykle oznamuje písmenem D, praporkem třepotáme. Příjemce potvrdí stejným způsobem, že je připraven.
2. Dále vysíláme jednotlivá písmena. Po každém slově opíše vysílající praporkem velký svislý kruh. Příjemce odpoví buď písmenem R, že rozuměl, nebo N, že nerozuměl. V takovém případě vysílající opakuje poslední slovo.
3. Vysílání číslovek začínáme vysláním znaku "Začátek číslovek", odvysíláme číslice a signalizujeme J, které značí "Konec číslovek".
4.Konec zprávy signalizujeme třemi velkými kruhy. V začátcích se také osvědčuje, když po vyslání každého písmene mávne příjemce praporkem, že rozuměl.


Signály semaforové abecedy