O co jde

03.12.2011 13:20

Chtěli bychom v Miniškoličce naučit děti a dospělé základním prvkům sebezáchrany. Seznámit je se záchranými pomůckami a jak s nimi pracovat. Seznámit je s postupy, jak se na vodě chovat, jak zachraňovat loď, sebe. Kapacitu budeme naplňovat ze členů skautského střediska Vočko (osoby od 8 let) a rodičů, příbuzných a okruhu našich známých, kteří mají o vodu zájem.

O co se jedná: V deseti dvouhodinových blocích bychom chtěli naučit děti a dospělé základním prvkům sebezáchrany. Seznámit je se záchranými pomůckami a jak s nimi pracovat. Seznámit je s postupy jak se na vodě chovat, jak zachraňovat loď, sebe. Blok se bude sestávat z rozplavání, kondičního plavání, teorie a praxe a eskymování či ovládání plavidla.

Pro koho je kurz určen: Převážně pro členy a příznivce skautského střediska Vočko nad 10 let. Mladší děti jsou vítáni jen v případě, že umějí uplavat 200 m a použít dva plavecké styly.

Kdy: Termíny jsou uvedeny na tymuj.cz Většinou sudá neděle v měsíci od 17-19 hodin