Hlavní kapitanát vodních skautů (HKVS)

17.07.2012 20:01

Na schůzkách se věnujeme historii nejn vodního skautingu. Většinou pečlivě posloucháte a tedy věříme, že vás téma zaujalo. 

Jestli se chcete i po schůzce dozvědět něco dalšího nebo si získané znalosti osvojit, zopakovat, můžete se podívat na stránku, ze které historická data čerpáme i my - zabruste na stránky Hlavního kapitanátu:

https://vodni.skauting.cz/historie-vodniho-skautingu.p23.html