Historie

Jestliže máme mluvit o historii Osmičky, nelze začít jinak než u samotného střediska Vočko Praha. Nechci zde podrobně popisovat celou historii pražského střediska Vočko, je však samozřejmé, že se zmíním o vzniku střediska. Dne 21. listopadu 1918 vystoupila družina Vyder ze 7. oddílu v Karlíně a podle tohoto data si zvolili číslo nového oddílu - 21. Praha.

V roce 1919 se konal již první tábor  u Potštejna nad Orlicí. Tehdejší klubovna byla na Šafaříkově třídě č. 13 ve sklepě, později v ulici V Jirchách a to až do roku 1926 kdy se početný oddíl, rozšířený i o vlčata, stěhoval do lepší klubovny v tehdejším paláci Skaut.

Dlouholetým vůdcem byl br. Zdeněk Kopecký.
Středisko pracovalo s mnohými těžkostmi, přežilo válečné období i dobu normalizace. Po zrušení skautingu v roce 1970 přecházejí jednotlivé oddíly pod hlavičku 51. skupiny Pionýra a zde si chlapecký oddíl pod vedením tehdy sedmnáctiletého br. Luboše Plichty - Jelena dává jméno Psohlavci. Oddíl, i když v ilegalitě, ctí a žije podle skautských zásad, skautské zákony se stávají oddílovými a jen symbolika Junáka je změněna za pionýrskou.

Psohlavci přesedávají na vodu a z oddílu se stává vodácký, který žije až do sametové revoluce. Následně se obnovuje činnost Vočka, s oddíly vlčat, světlušek, skautů a skautek. Střediskovým vůdcem se stává Br. Jelen, v současné době pak středisko vede bratr Krab - Vojtěch Fröhlich. Společně s br. Pavlem Točíkem - Rackem, dlouholetým členem Psohlavců, se starají i o 21. oddíl skautů, který se v jejich rukách rozrůstá. Později se Jelen částečně vzdává vedení oddílu a je zvolen předsedou obvodní rady Junáka pro Prahu 6. Když o několik měsíců zaskakuje za br. Racka na výpravě v Roudnici nad Labem, kde oddíl trávil víkend na ostrově ŠAN, je unesen vzpomínkami na vodní výpravy a zde vzniká myšlenka na založení nového skautského vodního oddílu.

Oddíl je založen ještě ten samý rok 1993 na táboře jednadvacítky a část chlapců přechází do nového oddílu. V čele oddílu stanul br. Jelen a br. Petr Hořejš - Skokan. Nový oddíl čítal pouze třináct členů a při registraci dostává číslo 8. S malými problémy si oddíl během let našel místo mezi mládeží z okolí Břevnova. V roce 2000 se vedení oddílu rozhodlo jezdit na putovní tábory. I když je tábor třítýdenní je vždy počítáno, aby týden byl vždy na jednom místě, kde si děti odpočinou a naberou nové síly. 

Za ta léta se nám také proměňovalo vedení. Mezi lety 2004 a 2012 nás vedl br. Komárek - Martin Pašek a od té doby br. Hraboš - Jan Čapek.
V roce 2003 jsme se dohodli o využívání klubovny na dopravním hřišti u obory Hvězda. Po dlouhých letech jsme pak získali sklepní prostor v Zikově ulici, který jsme svépomocí a díky obětavé práci br. Želvíka - Jana Klímy zrekonstruovali a tam také od roku 2015 probíhají naše schůzky.

V roce 2014 se z oddílu oddělil samostatný 8. vodní oddíl Psohlavci, který se stará o výchovu mladší věkové kategorie, ale nezapomíná přitom ani na svůj vlastní vodácký původ.